Rezervácia vozidla
Cena za prenájom
XXX €
Výber vozidla
Miesto vyzdvihnutia
Začiatok prenájmu
Miesto odovzdania
Koniec prenájmu
 
Počet dní:2

Kontaktné údaje

Adresa

Effective CarService s.r.o.
Vajnorská 127, 83104 Bratislava,
Slovenská republika

IČO: 48031933
DIČ: 2120006735
IČ DPH: SK2120006735

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic Slovak, a.s.
Číslo účtu: IBAN: SK72 1111 0000 0014 1824 6002

Kontakt

Andrea Vachálková: 
Tel. č.: +421 910 777 700 
e-mail: andreavachalkova@avisprestige.sk

Tibor Labuda: 
Tel. č.: +421 904 332 200 
e-mail: tiborlabuda@avisprestige.sk

Kristián Pinteš:
Tel. č.: +421 904 332 280 
e-mail: kristianpintes@avisprestige.sk