Rezervácia vozidla
Cena za prenájom
XXX €
Výber vozidla
Miesto vyzdvihnutia
Začiatok prenájmu
Miesto odovzdania
Koniec prenájmu
 
Počet dní:2

Podmienky prenájmu vozidla

Minimálny vek vodiča a vodičský preukaz:

21 rokov pre vozidlá AVIS Prestige.
25 rokov pre vozidlá AVIS Prestige sport.

V prípade nesplnenia požadovaného veku na jednotlivú kategóriu môže nájomca požiadať o výnimku za poplatok.

Rezervácia:

Rezervácia môže byť potvrdená iba pre skupinu vozidla.

Platobné podmienky:

Platba kartou. Na karte blokujeme depozit za prenájom každého vozidla. Výška depozitu sa líši a závisí od vozidla. Pre bližšie informácie nás kontaktujte telefonicky.

Ceny / Účtovanie:

Dennou sadzbou sa rozumie 24 hodín od výpožičky. Za prekročenie výpožičky o viac ako 59 minút je účtovaná ďalšia denná sadzba.

Víkendová sadzba začína v piatok o 8:00 hod a končí v pondelok o 8:00 hod a vozidlo musí byť vrátené v pobočke, kde bolo požičané.

Víkendová sadzba môže byť kombinovaná len so sadzbou, ktorá obsahuje obmedzený počet kilometrov.

Ceny zahrňujú povinné zmluvné poistenie zodpovednosti (PZP) za škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla až do výšky 5 mil. EUR, olej a iné náplne, nezahrňujú však pohonné hmoty.

Dotankovanie: AVIS Prestige prenajíma vozidlá s plnou nádržou. Za chýbajúce pohonné hmoty pri vrátení vozidla sa účtuje poplatok.

Tento poplatok zohľadňuje aj firemné manipulačné náklady za dotankovanie.

Pokuta za nevrátenie dokladov od vozidla (stratu, zabudnutie) do 24 hodín je na základe platných zmluvných podmienok 166,- EUR.

Pokuta za nevrátenie kľúčov od vozidla (stratu, zabudnutie) je na základe platných zmluvných podmienok 360,- EUR.

Pokuta za nevrátenie kompletnej povinnej výbavy je na základe platných zmluvných podmienok 60 EUR.

Zimná údržba: V zimnej sezóne (1.10.-31.3. ) sa účtuje poplatok za zimnú údržbu (zimné pneumatiky).

Všetky hore uvedené poplatky a pokuty sú uvedené v cenníku poplatkov. 

Služby mimo otváracích hodín:

Naše služby sú dostupné mimo otváracích hodín pobočky za poplatok.

Ďalší vodič:

Ďalší vodiči vozidla musia byť nahlásení na AVIS Prestige. Účtuje sa jednorazový poplatok.

Doplnky do auta:

Zimné reťaze, detské sedačky sú na vyžiadanie za poplatok.

Pristavenie / Vyzdvihnutie:

Na požiadanie pristavujeme a preberáme vozidlá kdekoľvek po celom území Slovenska. Ceny sú uvedené v poplatkoch.

Jednosmerné cesty:

Ak potrebujete vrátiť auto mimo pobočky kde ste si ho prenajali, ponúkame službu jednosmerné cesty. Auto je možné vrátiť aj na inom miestne podľa dohody s AVIS Prestige.

Cesta do zahraničia: 

Vstup nie je povolený do krajín: Albánsko, Bulharsko, štáty bývalej Juhoslávie (mimo Chorvatsko), Rusko, Ukrajina, Rumunsko.

Vstup je povolený iba pre sk. vozidiel P, A, B, C1, C2, C3, C4 do krajín: Maďarsko, Poľsko.

Poistenia:

Havarijné poistenie / CDW, TP/. Poistenie osôb /PAI/ úrazové poistenie je možné uzavrieť za poplatok u príslušnej poisťovne.

AVIS Prestige ponúka plán čiastočného krytia škôd spôsobených poškodením, stratou alebo odcudzením vozidla.

V prípade užitia drog, alkoholických nápojov a iných omamných látok je klient plne zodpovedný za škody na vozidle aj v prípade zaplatenia poistky. Akékoľvek krátenie poisťovne vyplývajúce zo škody na vozidle je automaticky prenášané na nájomcu. V prípade že nájomca nechá doklady, kľúče alebo iné dôležité dokumenty vo vozidle, je plne zodpovedný v prípade ich straty voči prenajímateľovi.

Zodpovednosť:

Zákazník je zodpovedný za všetky poplatky súvisiace s prevádzkou vozidla počas doby prenájmu (pokuty za dopravné priestupky, parkovné, poplatky za používanie spoplatnených úsekov ciest ...).

Doplnky:

Doba prenájmu / územná platnosť:

Akékoľvek predĺženie nájmu je nájomca povinný nahlásiť minimálne 24 hodín pred dohodnutým ukončením nájmu. Predĺženie sa musí realizovať osobne na zastúpení prenajímateľa a nájomca musí dostať písomné povolenie o takomto predĺžení s tým, že s predĺžením je povinný uhradiť nájomné v plnej výške voči prenajímateľovi. Akékoľvek nepredĺženie v termíne bude pokladané ako neoprávnené užívanie cudzieho vozidla so všetkými následkami.

Ďalšie informácie:

AVIS Prestige nezodpovedá za majetok klienta a za veci ponechané v aute.

Spätné vyplatenie DPH nie je možné.

AVIS Prestige si vyhradzuje právo zmeny podmienok prenájmu.

V cene nájmu vozidla nie sú zahrnuté náplne a kvapaliny, ktoré počas použitia vozidla je nutné dopĺňať:

  • Voda do ostrekovačov.
  • Voda do chladiča/chladiaca kvapalina.
  • Olej do motora.
  • Adblue.

Každé vozidlo pred začatím prenájmu je skontrolované technikom, náplne sú doplnené.

Dôležité upozornenie:

V prípade prenájmu pre podnikateľské subjekty má klient možnosť odpočtu DPH.

AVIS Prestige si vyhradzuje právo na zmeny.